Megi Georgieva's Other Albums

Megi Georgieva's Album: Снимки на стена

1 270 снимки
кликни да оцениш
  Обратно към: [ Под тъмни небеса ][ Димчо Дебелянов ][ СЛОВОТО ] Ти смътно се мяркаш... Ти смътно се мяркаш из морната памет, кат бродница сънна в бездънна гора - аз тръпна след тебе и тръпно ме мамят в мъглите вечерни две черни пера.   След сетната среща да срещна забрава, подемах се, падах и страдах навред. Нощта ме разлюби, денят отминава, ни радост донесъл, ни весел привет.   И ето, погребал в тъга непобедна надежди и младост в безрадостен склеп - аз гасна, аз гасна с утеха последна - на спомена в здрача и плача за теб.   Show more