Megi Georgieva's Other Albums

Megi Georgieva's Album: Снимки на стена

1 270 снимки
кликни да оцениш
Истината е някъде там и по средата... Май започвам да си отговарям на въпроса - защо масово хората все по-трудно издържат да бъдат заедно дълго време - приятели, любовници, семейства...всички - защото объркани от розови романи и глуповати фантазии, си мислим, че близкият човек ни е пратен за щастие - за глезене, потупване по рамото и одобрение. А всъщност близките хора са ни пратени, за да издържим някакъв изпит заедно в този живот, да преборим кармата си и да се извисим. Бли зките хора са ни пратени да бъдат наши палачи, за да вървим нагоре по пътя, а това става само когато се нараняваме, когато ни боли, когато сме неразбрани, когато си крещим, когато се бунтуваме. Близкият човек не ти е пратен, за да ходите на кино или почивка, той е тук за да те отведе до някоя част от самият теб, която не познаваш - може да я харесаш или пък не - все едно, той няма да е виновен. Разбирате ли - близкият човек има мисия. И тя далеч не се е договаряла с вашите мечти или фантазии. Близкият човек е този, който трябва да приемеш и обичаш, дори когато не е точно онова, което си очаквал, защото отвъд нас има по-висши сили - и те ни пращат хората, чрез които да вземем уроците си и да продължим напред! Остават заедно не хората, чиито живот е непрекъснато красив, а тези които са осъзнали, че красотата на живота е в умението цял живот да градиш ЗАЕДНОСТ... Show more