Megi Georgieva's Other Albums

Megi Georgieva's Album: Снимки на стена

1 270 снимки
кликни да оцениш
Веднъж Учителят попитал своите ученици: - Защо, когато се карат, хората повишават тон? - Може би, защото стават неспокойни. - предположил един от учениците. - Да, но защо крещят, след като са един до друг или един срещу друг? Учениците предлагали различни отговори, но Учителят не приемал нито един от тях. Накрая обяснил: - Когато хората са недоволни един от друг и се карат, сърцата им се отдалечават. Разстоянието е толкова голямо, че за да се чуят, трябва да викат. И колкото са по-сърдити, толкова по-силно си викат. А колкото повече се разбират и се обичат, толкова по-тихо започват да говорят. Show more