Megi Georgieva's Other Albums

Megi Georgieva's Album: Снимки на стена

1 270 снимки
кликни да оцениш
Искам да ме изслушваш, без да ме съдиш. Искам мнението ти, не съвет. Искам да ми вярваш, без да изискваш. Искам помощта ти, но не и да решаваш вместо мен.Искам да ме подкрепяш, без да се нагърбваш с мен. Искам да ме защитаваш без лъжи.Искам да познаваш моите черти, които най-силно те отвращават. Искам да ги приемеш, без да се опитваш да ги промениш.Искам да знаеш…че днес можеш да разчиташ на мен…. Безусловно......**&&** Show more