Megi Georgieva's Other Albums

Megi Georgieva's Album: Снимки на стена

1 266 снимки
кликни да оцениш
Свалям шапка на този живот, за всичко,което научих- да вярвам на топли очи, пък били те дори и на куче. Да различавам добрата ръка от тази,която ме цапа. Да виждам и в грозното красота, да мога да стискам и лапа. Да се пазя от хитри очи на хора и да вярвам в лисица. Да осъзнавам преходността, да съм сит и пред празна паница. Да предпазя от суета душата си с шепа искрици и мъдростта да виждам света с детските си зеници. Рангел Мрянов Show more