Megi Georgieva's Other Albums

Megi Georgieva's Album: Снимки на стена

1 270 снимки
кликни да оцениш
СИЛНИТЕ ЖЕНИ Силните жени са като птици и често те се реят в самота. Гори сълза във гордите зеници и капва тихо някъде в прахта. Любов даряват, но любов не просят. Оглеждат се в очите им звезди. В сърцата женски мъжка сила носят, следа оставят, гдето са били. Сами притихват вечер, уморени от дългата заблуда на деня. Леглата им са празни и студени, но пълен с нежна обич е сънят. Силните жени са като птици!!!… Златина Великова (елверита) Show more