Megi Georgieva's Other Albums

Megi Georgieva's Album: Снимки на стена

1 270 снимки
кликни да оцениш
Паметникът на Васил Левски   Намира се в центъра на Стария град, на площада между двете църкви. Построен е през 1903 – 1907 година по проект на скулптора Марин Василев. Левски е изобразен в цял ръст, с револвер в ръка. До него има ревящ лъв, олицетворение на разбунтувалия се български народ срещу турския поробител. Релефът в най-ниската част на монумента съдържа имената на жителите на Карлово дали живота си в името на свободата. В долната част на пиедестала има три релефа: „Създаване на революционен комитет”, „Залавянето на Левски”,  „Извеждане на карловски въстаници от конака”. Show more