Megi Georgieva's Other Albums

Megi Georgieva's Album: Снимки на стена

1 270 снимки
кликни да оцениш
Жената, която обича и е обичана – Тя носи край себе си меко сияние Като ореол, Тялото й излъчва тънкото ухание На пролетен ствол; Ръцете й пеят със всяко движение, Милват целия свят; Тя с пчели и пеперуди е обкръжена Като меден цвят... Жената, която обича и е обичана. Тя може само да трепне с ресниците си – И преспите се топят, И покълва камъкът, И изпуска ножа десницата... И светва светът. Станка Пенчева Show more