Megi Georgieva's Other Albums

Megi Georgieva's Album: Снимки на стена

1 266 снимки
кликни да оцениш
Какво се случва с мечтите „Опитай...” – прошепнала Мечтата. „Какво? Пак ли?!” – възмутил се Опитът. „Ха…, отново, заради мен.” – ухилила се Причината. „Не! Заради мен!” – надигнала глас Гордостта. „Участвам!” - обявила Решителността. „Накъде без мен?” – попитало Безумието. „Без теб, навсякъде …” - отвърнало Спокойствието. „А може би да отложим за утре?” – предложило Съмнението. „Сега или никога.” – отсякла Упоритостта. „А може би… не трябва?” - промърморила Предпазливостта. „Млъкни!” – гракнала Храбростта. „Сега или никога!” – повтори Упоритостта. „Най-важното е само да не е като вчера!” - предупредила Обидчивостта. „Вчера няма да се повтори!” - успокоила Глупостта. „Всичко ще бъде по друг начин!” – излъгало Предчувствието. „Цялата тази работа ми прилича на нещо…” - замислила се Паметта. „Ех, вие...” – процедила през зъби Мечтата. Show more