Megi Georgieva's Other Albums

Megi Georgieva's Album: Снимки на стена

1 270 снимки
кликни да оцениш
АЛЕ В продължение на повече от 400 години са добити няколко хиляди сорта лалета. Първите писмени свидетелства за съществуването им датират от IX век в староперсийската литература. Турците заимстват култивирането на лалета от персите. Лалето е пренесено от Мала Азия в Европа през XVI век. Българското название „лале“ произлиза от турски и персийски, а латинската „tulipa“ - от турската дума „ тюрбан “. По късно, през 1593 г., французинът Чарлз дьо Леклюз разпространява лалетата в Холандия . Към края на XVI век Холандия се превръща в център за отглеждане на луковични растения, най-вече лалета. В наши дни лалето е национален символ на тази страна. Днес Холандия е най-големият износител на цветя и контролира близо 80 % от търговията с лалета. Show more